در بین مسائل مختلف، امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت.امنیت از نظر لغوی به معنایی راحـت و آسوده و بی بیم گردانیدن می باشد و مفهوم آن به دفاع یا حفاظت و مراقبت از خود، خانواده، دوستان و اموال باز می گردد.

امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه ی پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد انسان همیشـه در طـول تـاریخ سعی در پاسخگویی به این نیاز داشته است، ساختن ابزار آلات دفاعی، ایجاد تاسیسات تدافعی و نظامی در سکونتگاه ها و شهرها، تشکیل نیروی نظـامی و … برخی از اقدامات او برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی اش بوده است با این وجود در سال های اخیر، تغر ویژگی های جمعیتی، اجتمـاعی و فرهنگـی انسان ها تاثیر زیادی در شکل گیری مسکن داشته است.

طبقه بندی ساده قشر مخاطب برای دسته بندی گونه مسکن مورد نیاز پاسخ گـوی نیـاز هـای دامنه وسیع استفاده کنندگان از مجموعه های مسکونی نمی باشد. در این بین احساس امنیت از جمله عوامل انسانی محیطی است که می توانـد نقـش – بسزایی در رضایتمندی انسان ها از فضایی که در آن زندگی می کنند داشته باشد. امنیت در مجموعه های مسکونی تنها از طریق موانع سخت فیزیکی میسر نبوده، چه بسا همین موانع فیزیکی به لحاظ روحی-روانی حس ناامنی را در مردم تقویت کند. با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیـاز بـه مجموعـه های مسکونی در شهرها، روشن کردن الگوها و خط مشی هایی برای نیل به اهداف برنامه ریزی شده، ضروری به نظر می رسد که در ایـن بـین ایجـاد حس امنیت به عنوان یکی از عوامل انسانی – محیطی نقش مهمی را در رضایتمندی و آسایش افراد در زندگی شان ایفا خواهد نمود.

پس ایجاد حس امنیت از طریق غیر مستقیم و با بهره گیری از سیاست های پیشگیرانه تلفیقی کالبد معمـاری و روابـط اجتمـاعی -فرهنگی (از قبیل:دمساله اشراف و دید،افزایش قابلیت رویت پذیری بصری، برقراری تناسب میان تراکم جمعیتی و مجموعه های مسکونی، ایجاد کاربری های متنوع و متجانس و ….) تحقق پذیر خواهد بود.

جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت ویژه ای داده و از طرف دیگر مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ بر لزوم آن افزوده است. مساله امنیت در مجموعه های مسکونی از جمله عوامل انسانی و محیطی می باشد که با تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی و طراحی این مجموعه ها، کیفیت زندگی انسان ها را ارتقاء میبخشد. سازگاری و هماهنگی هر چه بیشتر عوامل انسانی و محیطی می تواند طراحی محیط های مسکونی را در پی داشته باشد که آداب زندگی اجتماعی و فرهنگ سکونت ساکنین را ارتقاء دهد.

 

آرامش و امنیت

تعریف امنیت

معنای لغوی امنیت رهایی از تشویش، اضطراب، ترس، (نصری، ۱۳۸۱ : ۱۱۴ ) و در فرهنگ معین امنیت با معانی ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی آمده است (معین، ۱۳۸۴: ۱۴۰)

احساس امنیت احساس امنیت حالتی است که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های فردی و اجتماعی افراد انجام و شخص در آن احساس ارزش، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس نماید(شعاری ( ۲۸: ۱۳۶۴،نژاد در فضاهای شهری احساس امنیت شهری به این معناست که شهروندان بتوانند آزادانه جابه جا شوند، با هم شهریان خود ارتباط برقرار کنند و به فعالیت های اجتماعی بپردازند، بدون آنکه تهدید شوند یا با خشونت و آزار و اذیت جسمی و روحی یا نابرابری جنسی مواجه شوند. احساس امنیت به معنای امنیت خاطر شهروندان از مال،جان، و … است که خود نشانگر سازمان یافتگی، قانونمندی و با ثبات بودن جامعه است.

طراحی برای حفاظت و مراقبت

یعنی محافظت از ساختمان و ساکنان آن در مقابل افراد متجاوزی که به صورت غیر مجاز و برای انجام دادن اعمال خلاف قصد ورود به ساختمان را دارند. جهت ایجاد امنیت، روش هایی برای تحقق بخشیدن به آن توصیه شده اند که البته بر حسب نوع عملکرد ساختمان و ابعاد آن متفاوت اند. که موسسه حفاظتی مراقبتی و شرکت حفاظتی مراقبتی با طراحی و ارائه مشاوره در طرح های حفاظتی یا عناصر تامین کننده حفاظت برای پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی برای آرامش خاطر و امنیت فراهم می نماد.

طراحی برای سازماندهی یک برنامه کامل امنیتی، باید شامل مجموع کنترل های فیزیکی و سایر تکنیک ها و شکل های کنترل باشد که موسسه حفاظتی مراقبتی با همکاری عوامل محترم انتظامی جهت ایجاد محیطی امن فراهم می نماد.

امنیت در ساختمان مسکونی

افزایش وقوع جرایم و پراکندگی آن ها در محیط های شهری، شهر نشینان را به طور فزاینده ای در رابطه با امنیت زندگی شان نگران کرده است. افزایش در تراکم می تواند بر امنیت ساکنان اثرات مثبت و منفی داشته باشد. تمرکز و اجتماع مراجعه کنندگان از یک سو باعث مزاحمت های بالقوه شده و از سوی دیگر امکان مراقبت و کنترل ساکنین بر رفتارهای ناهنجار اجتماعی بالا می برد.

پیشنهاد میشود مقاله اصول نگهبانی و حفاظتی را مطالعه نمایید.

 

محافظت مبتنی بر دو اصل اساسی زیر است:

  • ایجاد مرزها و حصارهایی در مقابل ورود افراد غیرمجاز و اعمال کنترل از طرف نگهبانان محله و انتظامات
  • ایجاد فرصتهای نظارت برای اهالی و افراد ساکن در ساختمان از طریق طراحی فضاهای تعریف شده و مشخص و یا با روش های الکترونیکی

با این وجود میتوان بیان گفت که فرضیه ی رابطه ی مسکن نامناسب با جرم از سوی پژوهش گران به اثبات رسیده است . به عبارت بهتر ، همبستگی شدیدی بین ناسالم بودن مسکن و بزهکاری کودکان و جوانان ملاحظه شده است.به طور مثال در فرانسه ۷۴ % موارد بزهکاری در محلاتی که مساکن ناسالم وجود دارد ، ملاحظه شده است.

کیفیت عمومی سکونت نقش بسیار قاطعی در بروز رفتار های اجتماعی مطلوب و یا آنومیک دارد. این موضوع از اینجا ناشی می شود که به طور اساسی تعریف مسکن ، فراتر از تعریف آن صرفا به عنوان یک سرپناه است و کیفیت آن نیز حائز اهمیت و توجه است.

والدین با انتخاب محل سکونت خویش، موقعیت اجتماعی و کانون خانواده خود را تعن می کنند. از این رو صاحب نظران بی شماری برآنند که ریشه انحرافات را باید در خانه های مسکونی نامناسب جستجو کرد و این گونه خانه ها در ایجاد کجروی و بزهکاری ها نقش مهمی را بازی می کنند و در تمام جوامع طبقاتی بیشتر مجرمین متعلق به نواحی پست و نامناسب هستند.

بر این اساس وضعیت مناطق شهر ی و محلات و حتی تعداد طبقات ساختمان های مسکونی ، کیفیت و وضعیت ظاهری آپارتمان ها ، کیفیت ابنیه از لحاظ مرغوبیت ، سرسبز بودن و نور کافی داشتن و… عواملی هستند که تاثیر بسزایی در نوع جرایم ارتکابی در مناطق شهر ی و محلات بر جای می گذارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *