اهداف موسسه حفاظتی

اهداف موسسه حفاظتی و مراقبتی

اهداف راه ‌اندازی موسسات حفاظتی و مراقبتی

 • ساماندهی و قانونمند نمودن امورنگهبان و خدمات انتظامی در حال اجرا توسط افراد متفرقه و بعضاً فاقد صلاحیت
 • ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرا ئم و ارا ئه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم
 • ارتقاء ضریب امنیت محلات و اماکن تجاری با جلب مشارکت مردمی و نظارت نیروی انتظامی
 • پیشگیری از وقوع جرم و هرگونه تعرض به اماکن و اموال مردم در نقاطی که فاقد مامور انتظامی بوده و یا حضور مامورین کمتر است.
 • ایجاد جو روانی مثبت و احساس هر چه بیشتر امنیت برای مردم و کاهش احساس ناامنی
 • ایجاد نظم و امنیت در لایه‌های درونی جامعه با بکارگیری نیروی مردمی آموزش دیده و تعیین صلاحیت شده اطمینان خاطر مردم از نیروهای بکارگرفته‌شده ونظارت ناجا بر انتخاب آنها
 • تصویب امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین و نیروی مردمی افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و مراقبتی انتظامی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در بخشی از امورات اجرایی خدمات انتظامی
حفاظتی و مراقبتی

تعامل با کلانتری

 • اعلام نقاط تحت پوشش در محله ها و اماکن به کلانتری انتظامی محل.
 • اعلام سریع اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت انتظامی و ترددهای مشکوک به پلیس ۱۱۰و به کلانتری انتظامی حوزه مأموریتی.
 • شناسایی و معرفی متهمین یا مظنونین به کلانتری محل با ارایه گزارش کتبی.
 • تحویل سریع اموال مکشوفه با تنظیم صورت جلسه به کلانتری یا پاسگاه انتظامی محل.
 • عدم دخالت در پیگیری امور تحقیقی، اطلاعاتی و امنیتی، درصورت برخورد نگهبانان با امور فوق موظفند مراتب را سریعاً به نیروی انتظامی محل اعلام نمایند.

تبصره ۱: پیگیری و رسیدگی به موضوعات اعلامی از سوی شرکت ها در مواقع بروز حادثه و موارد مشکوک توسط پاسگاه یا کلانتری انتظامی محل ضرورت دارد.

تبصره ۲: نیروی انتظامی که براساس وظیفه قانونی مسئول تأمین و استقرار امنیت می باشد توسط واحد‌های گشتی خود در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی از عوامل نگهبان مستقر در اماکن سرکشی و وضعیت خدمتی آنان را کنترل خواهد نمود.

شناسایی و تعیین نقاط آلوده و مورد تهدید محله ها و ترغیب معتمدان محل به مشارکت در طرح نگهبان محله بر وسیله و رؤسای کلانتری ها و پاسگاه ها در حوزه استحفاظی.

عوامل گشت کلانتری ها و پاسگاه ها به هنگام گشت زنی ضمن سرکشی مستمر از نگهبانان محله در حوزه استحفاظی تعرفه خدمتی آنان را با شرح وضعیت امضا و در صورت اعلام استمداد از هریک از نگهبانان محله با اولویت، پشتیبانی لازم را معمول دارند.

معاونت انتظامی استان نتیجه تحلیل ماهانه از وضعیت انتظامی محله های تحت پوشش نگهبانان محله را با ذکر نوسونات آماری (کاهش یا افزایش)جرایم به معاونت انتظامی ناجا ارایه نماید.

مرکز انتظام

مجموعه ای در معاونت انتظامی ناجا که تمامی امورهای حکومتی نگهبانان محله ها را از جمله بررسی و صدور مجوز فعالیت برای شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تهیه برنامه های آموزشی برای نگهبانان محله و تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل ها و آئین نامه‌های اجرایی و نظارت عالیه بر مؤسسه و امور شرکت ها را برعهده دارد.

مؤسسه انتظام

 • اجرای برنامه های آموزشی ابلاغی از مرکز انتظام.
 • انجام تحقیقات و پژوهش پیرامون فن آوری ها وتجهیزات مورد نیاز شرکت ها در زمینه مشارکت مردمی.
 • ارزیابی عملکرد شرکت ها و ارایه راهکارهای مناسب برای افزایش کارآیی و کار آمدی شرکت های خدماتی و پیشنهاد اعطای رتبه های کاری بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی مرکز انتظام.
 • ارسال آمار و بیلان فعالیت شرکت های خدماتی به معاونت انتظامی ناجا.
 • مرکز انتظام.
 • دریافت تقاضای تأسیس شرکت های خدماتی حفاظتی و مراقبتی و اخذ مدارک مورد نیاز از متقاضیان و ارسال به مرکز انتظام و پیگیری لازم تا عملیاتی شدن شرکت.